FINANSIERING I SAMARBETE MED 
BÅDE FÖR FÖRETAG OCH PRIVATPERSONER